Tips & Länkar

Här har vi sammanställt lite tips och länkar till ditt projekt

Tänk på att börja i god tid inför ett större projekt.

Tidsbrist är en vanlig orsak till att byggprojekt blir dyrare än man tänkt sig. Försök att hela tiden ha en god tidsmarginal under bygget. Det tar ofta längre tid än man räknar med då många inblandade skall samordnas.

Inför ett husprojekt bör ni upphandla hantverkarstjänsterna minst ett par månader före byggstart men efter det att grundritningar på huset finns tillgängliga. Alla ritningar som underlättar vår kalkylering ger dig som kund ett rättvisar pris redan från början och obehagliga överraskningar kan undvikas.

Om möjligt kontaktas vi tidigast i slutet av bygglovsansökan, men helst innan byggstartsanmälan. Om vi som entreprenörer skall räkna på byggarbetstid innan det finns underlag så kommer priserna oftast hamna lite högre då vi måste ta kalkylera oförutsedda risker i vår offert.

En bildbeskrivning av byggprocessen

Upphandling av ett hus sker ofta långt innan de övriga processerna tar vid. Ibland även utan en förankring till de praktiska detaljerna och budgetkostnader som idé-ritningen medför. Ett lösvirkeshus kan kräva mer av eget arbete och detaljdiskussion, men resultatet blir mer personligt, förändringar av prefabricerade hus är ofta långt mer kostsamma än vad priset på huset i sig avspeglar. X3M har även erfarenhet av hus från Perssons byggcentrum i Alingsås som för många är en intressant mellanväg mellan det egenritade lösvirkeshuset och husleverantörens färdiga lösning.

Ansökan. I ansökningsfasen skall myndigheter arbeta och kontrollansvarig utses. Underskatta INTE tidsåtgången. Utsättningskarta, Grundritningar , Lov (bygglov, rivlov, borrning, VA-anslutning, EL-anslutning etc.). Många påbörjar dessutom sitt projekt samtidigt på året och då blir det trångt i dörrarna hos kommunen och andra berörda parter.

Utförande. Vid utförandet så är det viktigt att vi upprättar en hållbar tidplan och ett genomtänkt avtal som tydligt definierar vår roll och vårt ansvar. Avtalet som vi rekommenderar är ABS09, ett ramavtal för tillbyggnad och husbyggnad som finns på konsumentverkets hemisda.
Vill ni själva ansvara för hela entreprenaden så måste ni upprätta ett avtal med respektive entreprenör. De viktigaste i startskedet är mark (Schakt, sprängning), betong, murare, VVS, EL, och snickare. Senare kommer även ev. kakelsättare och målare eller andra specialister att bli delaktiga.

Vi har erfarenhet av att vara generalentreprenör. Det innebär en viss kostnad för er som byggherre, men den kan lätt omvandlas till förtjänst då vi hjälper till och förhandlar med underentreprenörer samt sköter kontakt och samordning under bygget.
Dessutom har ni en part att diskutera och ta beslut med under hela bygget, vi som snickare har ofta en övergripande roll under bygget vilket gör oss till en naturlig kontakt för de olika underentreprenörerna.

Under utförandefasen kommer även arbetsmiljöansvar och ett antal avancerade maskiner, redskap och ställningar in i processen. Vi har mycket bra avtal med de stora uthyrningsföretagen och försöker alltid hålla kostnaden så låg som möjligt för er som kund. Under byggets gång så har vi ett antal kontrollpunkter för både byggherren och myndigheterna via kontrollansvarig.

4. När bygget närmar sig sitt slut så kommer ett antal kontroller och besiktningar att göras. Nivån på kontrollprogrammet bestämmer ni som byggherrar tillsammans med er kontrollansvarig och kommunen. Vi har erfarenhet av ex. provtryckning, fukthaltkontroll samt att vi anlitar enbart underentreprenörer som är godkända och kan lämna ett fullständigt färdigställandeintyg.

Känn er trygga när ni anlitar oss på X3M Bygg för ert livs största projekt.

Länkar:
ABS09 mall – Konsumentverkets hemsida.
Arbetsmiljöplan  – En guide till arbetsmiljöplan.
Bygglovsinformation – Boverketshemsida. Bygglovsblanketter finns oftast på din kommuns hemsida.